czwartek, 2 czerwca 2016

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

"KULTURALNIE wyjść na prostą. Od nałogu do Kultury" to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Śródmieście w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie jest finansowane z dotacji otrzymanej od Miasta Łodzi.
W pięciu  śródmiejskich bibliotekach od maja do listopada br. będą odbywały się cykle warsztatów dla młodzieży szkolnej.