piątek, 23 marca 2012

NOWOŚCI MARZEC 2012

DELINSKY B.               KIEDY MOJA SIOSTRA ŚPI
FORD J.                       POZA STRACHEM
GRANGE J. CH.           LAS CIENI
GRIFFIN L.                   NIE DO OPISANIA
HOLT A.                       ARYTMIA
MONTEFIORE S.          MORZE UTRACONEJ MIŁOŚCI
UNGER L.                    ZABÓJCZA PRAWDA
CHILD L.                      UPROWADZONY
GRAVES J.                  MĄŻ Z OGŁOSZENIA
HOAG T.                      GŁĘBIEJ NIŻ GRÓB
MACIEJEWSKA M.       ZEMSTA
QUINDLEN A.               DO OSTATNIEJ ŁZY